JN: Informacija o pregovaračkom postupku

0
576

 

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 01-3873/19 od 16.12.2019. godine, Osnovna škola „Mirsad Salkić“ kao ugovorni organ objavljuje:

 

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU

BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 21. stav d) i članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Osnovna škola „Mirsad Salkić“, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obaviještenja o javnoj nabavci za radove: Izvođenje radova na sanaciji objekta zgrade Osnovne škole „Mirsad Salkić“ u Čavi oštećenog usljed jakog požara, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama Osnovne škole, tel: 387 423 265 ili 061 877 099 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 20. 12. 2019. godine.

 

U ime ugovornog organa

 Direktor

Zeid Suljadžić