Referat povodom 27. godišnjice od formiranja Petog korpusa Armije Republike BiH

0
857

Dragi učenici,

naša dužnost i obaveza je da se stalno podsjećamo na datume koji su obilježili našu bližu i dalju prošlost, te da ne zaboravaljamo one koji su ugradili svoje živote, dali dijelove svoga tijela za našu slobodu. Upravo iz tog razloga skrećemo vašu pažnju na jedan veoma važan događaj koji se dogodio prije 27. godina, a koji je odredio sudbinu Bošnjaka na području nekadašnjeg Bihaćkog okruga. 

Na današnji dan 1992. godine, nakon što je Štab Vrhovne komande Republike Bosne i Hercegovine 29. septembra izdao naređenje za formiranje Petog korpusa Armije RBiH, Odlukom Predsjedništva Republike BiH formiran je Peti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine u čiji  sastav su ušle stariješine iz rasformirane Unsko-sanske operativne grupe koja je imala u svom sastavu sve pješadijske brigade, i dijelovi preformiranog Okružnog štaba TO Bihać, čije su formacije i nadležnosti smanjene.

Prvom naredbom, na mjesto komandanta korpusa je postavljen major Hajrudin Osmanagić, ali je ta odluka ukinuta prije njegovog preuzimanja dužnosti pa je general Ramiz Dreković postao prvi komandant korpusa. Poslije generala Drekovića, komandant Petog korpusa Armije RBiH je postao general Atif Dudaković.

Peti korpus Armije RBiH je bio jedan od ukupno sedam korpusa u Armiji RBiH. Formiran je u i oko Bihaća te je uspio odbraniti ove prostore od prodora srpskih snaga.

Zbog velikog poštovanja i hrabrosti vojnika, Peti korpus je često nazivan Petom armijom od stranih medija koji su bili prisutni u vrijeme rata na tom području. Hrabro i časno starješine i borci Petog korpusa izvršili su izuzetno težak zadatak. Boreći se sa daleko nadmoćnijim neprijateljima zaštitili su svoj narod od ponovljanja srebreničkog scenarija. Pored srpskog agresora potpomognutog bivšom JNA Peti korpus bitke je vodio i protiv secesionističkih snaga osuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića, koji je tijesno sarađivao sa srpskim i hrvatskim vojno-političkim rukovodstvima. 1995. godine došla je vojno-policijska operacija Oluja u kojoj su Hrvatska vojska i policija krenule u oslobađanje okupiranih područja Republike Hrvatske.

Komanda Petog korpusa Armije RBiH imala je u vidu značaj akcije “Oluja” za ovaj dio Bosne i Hercegovine, današnji Unsko-sanski kanton jer je spajanje jedinica Petog korpusa Armije RBiH s vojskom Hrvatske značilo je deblokadu cijelog Bihaćkog okruga i smanjivanje linije fronta s 260 na nepunih 70 kilometara.

(referat pročitan učenicima 21. oktobra 2019)