Mole se nastavnici, razrednici devetih razreda, da od odličnih učenika iz svog odjeljenja preuzmu potrebnu dokumentaciju za bodovanje u izboru Učenika generacije u školskoj 2018/19. godini.

Pravo učešća imaju svi učenici koji su sve razrede u toku školovanja završili prosječnom ocjenom 5 i primjernim vladanjem (čl. 74. Pravila škole JU OŠ “Mirsad Salkić”).

Potrebno je sva priznanja, certifikate, pohvale i nagrade o učešću na školskim, općinskim, kantonalnim, državnim i međudržavnim takmičenjima dostaviti do pedagogice škole u zatvorenoj koverti najkasnije do 17. 05. 2019. godine.

Bodovanje dokumentacije i izbor Učenika generacije izvršit će se u ponedjeljak, 20.05.2019. godine s početkom u 08:40 sati, a izvršit će ga komisija u sastavu:

    1. Hanka Begić, predsjednik (pedagog škole)
    2. Venad Manov, član (razrednik IX1)
    3. Sabina Šertović, član (razrednik IX2)
    4. Mirsad Isaković, član (predstavnik Vijeća roditelja)
    5. Sara Emrić, član (predstavnik Vijeća učenika).

Razrednici devetih razreda, također trebaju dostaviti imena i prezimena svih učenika koji su sve razrede u toku školovanja završili odličnim uspjehom i primjernim vladanjem kako bi se odabrali i Ponosi generacije školske 2018/19. godine.

Učenik generacije i ponosi bit će proglašeni na obilježavanju Dana škole, koji se planira 24. maja ove godine.

Pravila škole JU OŠ “Mirsad Salkić” (članovi 74. i 75) možete pogledati OVDJE