RASPORED ČASOVA U PREDMETNOJ NASTAVI ZA ŠKOLSKU 2018/19.

0
654
VI 1 PON UTO SRI ČET PET
1. m-m g-g m-m m-m čoz
2. h-s e-j l-k inf/t-k g-g
3. b-j nj-j b-j nj-j e-j
4. tzo m-m tzo m-k b-j
5. i-v b-j inf/t-k i-v
6. b-l

 

VII 1 PON UTO SRI ČET PET
1. b-j nj-j tzo b-l b-j
2. tzo inf b-j m-m m-k
3. b-l b-j m-m t-k g-g
4. f-z čoz l-k e-j i-v
5. e-j i-v g-g nj-j m-m
6. m-m h-s h-s

 

VII 2
PON UTO SRI ČET PET
1. tzo e-j b-l m-k čoz
2. f-z b-j i-v b-j m-m
3. g-g m-m b-j m-m b-j
4. h-s inf m-m nj-j h-s
5. nj-j g-g l-k e-j
6. b-l i-v tzo t-k

 

VIII 1
PON UTO SRI ČET PET
1. b-l b-j b-j f-z m-m
2. i-v g-g tzo m-k i-v
3. f-z h-s inf m-m t-k
4. e-j h-m b-l h-m nj-j
5. m-m m-m e-j b-j b-j
6. tzo l-k nj-j čoz

 

VIII 2
PON UTO SRI ČET PET
1. b-j m-m m-m g-g b-j
2. f-z b-l inf b-l h-m
3. čoz tzo l-k f-z m-m
4. nj-j h-s b-j m-m e-j
5. tzo h-m nj-j i-v t-k
6. i-v b-j e-j m-k

 

IX 1
PON UTO SRI ČET PET
1. inf m-m i-v b-j m-m
2. b-j tzo b-j g-g t-k
3. tzo f-z h-s h-m b-j
4. čoz l-k nj-j m-m m-k
5. h-s o-d b-l f-z e-j
6. e-j h-m m-m i-v nj-j

 

IX 2
PON UTO SRI ČET PET
1. h-s f-z l-k m-m m-k
2. b-l čoz m-m b-j b-j
3. m-m b-j i-v g-g iv
4. inf tzo e-j h-s t-k
5. h-m m-m tzo h-m nj-j
6. nj-j o-d b-j f-z e-j