Dokumentarna reportaža: HAIR ČESME

0
1263

Gdje god krenemo po Bosni i Hercegovini, nailazimo na hair česme.

vlcsnap-2016-05-23-13h44m10s635 vlcsnap-2016-05-23-13h45m40s554

Česma je riječ turskog porijekla koja ima značenje ozidan i uređen izvor iz kojeg voda teče kroz cijev u mlazu. U bošnjačkoj tradiciji ostalo je mišljenje da je veliki sevap iza sebe ostaviti neki hair (dobro). Najčešće su to bile javne vode—česme koje su predstavljale jedan vid trajnog dobra (vakufa). Sve ovo ima svoje utemeljenje i u općoj islamskoj nauci, te brojnim hadisima Muhammeda a.s.

Poslije smrti čovjekove, njegovi tragovi na ovom svijetu nestaju osim u tri slučaja:
– ako ostavi (uvakufi) trajno dobro;
– ako ostavi znanje kojim će se drugi koristiti i
– ako ostavi odgojeno dijete koje će se za njega moliti.

HADIS

Po cijeloj Bosni i Hercegovini, još od vladavine Osmanskog carstva, duž glavnih puteva podizane su hair česme. Bile su namijenjene putniku namjerniku da zastane, odmori se, napije se svježe i hladne vode, te nastavi dalje svoj put.

vlcsnap-2016-05-23-14h03m16s820Običaj je bio da se na hair česme napiše ime vakifa, i onih pred čiju dušu se česma podiže, kao i godina njene izgradnje.

Jedan od rijetkih ljudi koji je čitav svoj život posvetio prirodnom bogatstvu—vodama je i naš sagovornik hadžija Salih Bajrić. On je na vlastitom primjeru osjetio nedostatak vode i još kao dječak je izrazio želju da kad odraste napravi jednu česmu za učenike koji dugo pješače od kuće do škole. Tako mu se pružila prilika pa je prvu česmu sagradio prije više od 35 godina u blizini porodične kuće, ali na tome nije htio stati. vlcsnap-2016-05-23-13h29m13s060U narednom periodu gdje god bi se pružila prilika da sagradi česmu, to je i učionio. Kako kaže ni sam ne zna tačan broj tih hajrata koje je uradio. Dalje ističe da je ispunjen posebnim zadovoljstvom kad ugleda djecu koja, vraćajući se iz škole, svakodnevno navraćaju na njegovu česmu da se napiju svježe vode, odmore i nastavljaju svoj put do kuće.  Zbog toga mu je velika želja da jednu česmu sagradi u dvorištu naše škole. Već je razgovarao sa direktoricom škole i pokrenuo određene aktivnosti u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije, a čim se to okonča kreće u realizaciju projekta.

ŠEHIDSKA ČESMA ŠEHIDIMA 505. VITEŠKE BRIGADE

vlcsnap-2016-05-23-13h52m44s555U našem mjestu se nalazi jedna česma koja je postala prepoznatljiv simbol Čave. Nosi naziv „Šehidska česma“ a izgrađena je u sklopu spomen-obilježja šehidima 505. viteške brigade. Sagradili su je članovi porodica poginulih boraca 2011. godine. Centralni dio ovog kompleksa je česma neobičnog izgleda. Naime ona je piramidalnog oblika i čini je 70 aluminijskih posudica u koje se iz najviše posude voda slijeva prema dole u slijedeće. Te posude ustvari simboliziraju 70 osoba za koje će se šefa'atom šehid moći zauzeti kad nastupi Sudnji dan.

Autor ove česme je naš mještanin Fefim Salkić koji se danas i stara oko održavanja ovog spomen-obilježja.