Saradnja sa drugim školama

0
727

Naša škola ostvaruje pozitivne kontakte i saradnju sa svim obrazovnim institucijama našeg kantona. Takav primjer je nedavna saradnja sa JU OŠ “Hasan Kikić” iz Sanskog Mosta koja je rezultirala donacijom za našu školu u vidu tehničkih pomagala u nastavi (jedan televizor, video-player i grafoskop). Tim povodom pedagog naše škole je u srijedu, 10. februara 2016. godine bio u posjeti kod naših prijatelja i tom prilikom im uručio zahvalnicu i prigodan poklon.

U Zborniku radova, na prvoj stranici, direktorica naše škole napisala je slijedeću posvetu:

Knjiga nije predmet. Ona je čarolija koja putuje iz ruke u ruku, iz grada u grad, preko rijeka i mostova i na taj način povezuje dobronamjerne ljude.