Džemat Čava: U sergiji za OŠ “Čavnik” 421 KM

0
676

Nedavno ste imali priliku čitati o akciji Vijeća roditelja koja je veoma uspješno realizirana i u kojoj je prikupljeno 700 KM, a koje će biti utrošene u kupovinu jednog multimedijalnog video-projektora. U ovu akciju uključuju se mnogi, a svoj doprinos željeli su dati i članovi Džematskog odbora Džemata Čava koji su, na osnovu zahtjeva naše škole, donijeli odluku o sergiji koja je organizirana 01.01.2016. godine (petak) i na kojoj je prikupljeno 421,00 KM (slovima: četiristotinedvadesetjedna 00/100 konvertibilna marka). Sredstva od sergije uručio je blagajnik džemata, gosp. Fehim Salkić.

Direktorica škole, gđa Razija Bakija, se zahvalila Džematskom odboru koji je i ovaj put potvrdio činjenicu od ranije, a to je da je Džemat Čava dobar saveznik naše škole i da se uvijek na svaki naš poziv odazove u granicama svojih mogućnosti.12506545_1127511657261399_1744885588_n