Radni sastanak direktora obrazovnih ustanova sa područja općine Bužim i direktora JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Bužim

0
448

Direktor JU “Centra za kulturu, sport i informisanje” Bužim Mersudin Nanić, 18.12.2015. godine (petak) u prostorijama ove ustanove je održao radni sastanak sa direktorima odgojno-obrazovnih ustanova sa područja općine Bužim. Na sastanku su prisustvovali direktor “Dječijeg vrtića”  Nedžad Grošić, direktori osnovnih škola “Konjodor” i “Čavnik”, Hasan Dedić i Razija Bakija, predagog u OŠ “Bužim” Adnan Nuhić, te direktor MSŠ “Bužim” Hasan Šišić.

Tema i povod za sazivanje sastanka bilo je:

– uspostavljanje i jačanje međusobne saradnje između obrazovnih ustanova sa područja općine Bužim i JU “Centra za kulturu, sport i informisanje“, te

– predstavljanje projekta pod nazivom “Perspektiva Bužima“.

Direktor Nanić prisutne je upoznao s trenutnim aktivnostima i planovima koje JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” planira realizirati u narednom periodu, od kojih svakako treba istaknuti gostovanje pozorišnog bh. glumca Rijada Gvozdena koji će održati radionicu za bužimsku djecu koja idu na dramske sekcije.

Naša djeca zaslužuju više kulturno-obrazovnih sadržaja. Naš Centar im to može ponuditi i zbog toga je važno da se družimo. Hvala direktorima koji su podržali ovu ideju, jer bez njih ovo bi ostalo samo slovo na papiru. Naši učenici su talentirani i samo im treba dati priliku, a naš zadatak je da im u tome pomognemo”, kaže direktor Nanić.

Na sastanku je prezentiran i projekt pod nazivom “Perspektiva Bužima“ kojeg su učesnici sastanka podržali i odlučili da će uzeti učešće u istom. Ovim projektom bit će obuhvaćene posjete odgojno-obrazovnim ustanovama, te prezentiranje javnosti njihovog rada i uspjeha kojeg su ostvarili u proteklom periodu.

Osim navedenog, bilo je govora i o drugim vidovima međusobne saradnje, te poboljšanja međusobne komunikacije i razmjene informacija.

 

jucksi.buzim.ba