Izabrano novo rukovodstvo Vijeća roditelja

0
306

U četvrtak, 29. oktobra 2015. godine u prostorijama škole je održana prva sjednica Vijeća roditelja Osnovne škole “Čavnik” Čava u školskoj 2015/16. godini. Kako je ovo bila i konstituirajuća sjednica izabrano je novo rukovodstvo.

Sjednici je prisustvovala i direktorica škole, gđa Razija Bakija, koja je rukovodila sjednicom do izbora novog rukovodstva. Sjednici je prisustvovalo 15 članova. Za predsjednicu Vijeća roditelja izabrana je Edina Šahinović koja se zahvalila na danom povjerenju i pozvala sve članove na saradnju jer se samo zajedničkim radom mogu očekivati značajniji pomaci. Za zamjenicu predsjednice imenovana je Azra Salkić, a za zapisničara Zeid Suljadžić.

Direktorica škole je čestitala novoizabranom rukovodstvu i rekla da im je za svaku pomoć na raspolaganju cijeli menadžment škole. U nastavku sjednice Vijeće je razmatralo i jednoglasno usvojilo Program rada Vijeća roditelja Osnovne škole “Čavnik” Čava za školsku 2015/16. godinu, za kojeg je rečeno da nije konačan te da se mogu vršiti izmjene i dopune istog.