Da svako može pomoći, ako to želi, dokazuje primjer naše nastavnice Sabine Šertović i direktorice škole Razije Bakije. Naime, nastavnica Sabina je  koristeći dobru volju svog rođaka koji živi i radi u Švedskoj i spremnost direktorice da prihvati jedan ovakav izazov,...
Volonterska akcija Turkinja iz organizacije "Milli Görüş", resora za humanitarne djelatnosti "Hasene" sa sjedištem u Holandiji ŠKOLU NA RADOČU PRETVORILE U BAJKU   O.Š. "Radoč" kod Bužima koju su uredile vrijedne ruke Turkinja iz humanitarne organiyacije "Hasene" iy Holandije Ovih dana se Bužimu...
Velikim entuzijazmom nastavnika područne škole na Radoču : Mirsada Isakovića, Safeta Dervića i Ermina Odobašića uspješno je realizirana akcija ,koja je za cilj imala stvaranje boljeg ambijenta za učenike i zaposlenike ove škole. U realizaciji ove akcije naišli su...

Nedavni članci