Vijeće učenika Osnovne škole "Bužim" je u srijedu, 18. novembra 2015. godine, bilo u zvaničnoj posjeti Vijeću učenika naše škole. Do ovog susreta došlo je na inicijativu Vijeća učenika ove dvije škole, a sve sa ciljem uspostavljanja bolje i...

Saradnja sa drugim školama

Naša škola ostvaruje pozitivne kontakte i saradnju sa svim obrazovnim institucijama našeg kantona. Takav primjer je nedavna saradnja sa JU OŠ "Hasan Kikić" iz Sanskog Mosta koja je rezultirala donacijom za našu školu u vidu tehničkih pomagala u nastavi...
Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” Bužim, u sklopu manifestacije Dani općine Bužim, organizira promociju naučnih djela dr. Rašida Durića, u velikoj sali JU „Centar za kulturu, sport i informisanje Bužim“. Promovirat će se djela: 1. Junaci epske pjesme Bošnjaka, 2. Trajna tradicija, i 3....
24. novembra 2016. godine učenici i nastavnici Osnovne škole „Čavnik“ u Čavi priredili su prigodan program povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine u centralnoj i područnoj školi. Programu u PŠ Radoč kojeg su izveli učenici njene škole je prisustvovao...
Komisije za ispravljanje testova su izvršile bodovanje i utvrdile rang-liste takmičara, a nakon toga uslijedilo je i svečano proglašenje kojem je prisustvovala i direktorica naše škole. U kategoriji petih razreda najboljim je proglašen Armin Spahić, učenik OŠ "Čavnik", dok...
VI 1 PON UTO SRI ČET PET 1. m-m g-g m-m m-m čoz 2. h-s e-j l-k inf/t-k g-g 3. b-j nj-j b-j nj-j e-j 4. tzo m-m tzo m-k b-j 5. i-v b-j inf/t-k i-v 6. b-l   VII 1 PON UTO SRI ČET PET 1. b-j nj-j tzo b-l b-j 2. tzo inf b-j m-m m-k 3. b-l b-j m-m t-k g-g 4. f-z čoz l-k e-j i-v 5. e-j i-v g-g nj-j m-m 6. m-m h-s h-s   VII 2 PON UTO SRI ČET PET 1. tzo e-j b-l m-k čoz 2. f-z b-j i-v b-j m-m 3. g-g m-m b-j m-m b-j 4. h-s inf m-m nj-j h-s 5. nj-j g-g l-k e-j 6. b-l i-v tzo t-k   VIII 1 PON UTO SRI ČET PET 1. b-l b-j b-j f-z m-m 2. i-v g-g tzo m-k i-v 3. f-z h-s inf m-m t-k 4. e-j h-m b-l h-m nj-j 5. m-m m-m e-j b-j b-j 6. tzo l-k nj-j čoz   VIII 2 PON UTO SRI ČET PET 1. b-j m-m m-m g-g b-j 2. f-z b-l inf b-l h-m 3. čoz tzo l-k f-z m-m 4. nj-j h-s b-j m-m e-j 5. tzo h-m nj-j i-v t-k 6. i-v b-j e-j m-k   IX 1 PON UTO SRI ČET PET 1. inf m-m i-v b-j m-m 2. b-j tzo b-j g-g t-k 3. tzo f-z h-s h-m b-j 4. čoz l-k nj-j m-m m-k 5. h-s o-d b-l f-z e-j 6. e-j h-m m-m i-v nj-j   IX 2 PON UTO SRI ČET PET 1. h-s f-z l-k m-m m-k 2. b-l čoz m-m b-j b-j 3. m-m b-j i-v g-g iv 4. inf tzo e-j h-s t-k 5. h-m m-m tzo h-m nj-j 6. nj-j o-d b-j f-z e-j  
Pedagog Alis Begić je u petak, 15. januara 2016. godine za nastavno osoblje naše škole održao još jedno predavanje na temu: Protokol o postupanju u slučaju nasilja koje uključuje djecu. Iako je ovo bilo drugo predavanje na ovu temu,...
1. Ponekada režiseri ne uspiju zadržati fokus na onome što je važno: Poznato je da Stephen King nije bio zadovoljan Kubricksovom pokušaju da ekranizuje njegovu knjigu Isijavanje (The Shining). Kingu se nije sviđao Shelly-jev slabašni vrisak, niti Nicholsonovo prebrzo...
Hidžretska nova godina se računa od Hidžre, preseljenja vjerovjesnika Muhammeda i prvih muslimana iz Meke u Medinu, što se dogodilo 622. godine prema gregorijanskom kalendaru. Muslimanski kalendar je lunarni i novi dan počinje nastupanjem noći, tačnije akšam-namazom. Jedan hidžretski mjesec...
U centralnoj školi u Čavi je povodom Dana nezavisnosti BiH održan historijski čas. Nakon intoniranja državne himne, najprije se prisutnima prigodnim riječima obratila direktorica škole gđa Razija Bakija koja je svima, koji Bosnu i Hercegovinu osjećaju svojom domovinom, čestitala Dan nezavisnosti...

Nedavni članci